VTIP DŇA: Traja muži sa dohadujú, ktoré povolanie je najstaršie…


Zišli sa traja remeselníci a hádali sa, ktoré povolanie je najstaršie.
Prvý vraví: – ,,Ja som murár a moje remeslo je najstaršie, lebo ja som v Egypte staval pyramídy.”

Druhý vraví: – ,,To nie je pravda. Ja som tesár a moje remeslo je najstaršie, lebo ja som vyrezával Noemovu archu.”
A tretí vraví: – ,,To je nič. Ja som elektrikár a moje remeslo je najstaršie, lebo keď Boh povedal “A bude svetlo!”, my sme už museli mať naťahané káble.”