Farárovi sa stratí papagáj… (TOP VTIP)-


Farárovi sa stratí papagáj tak cez omšu vyhlasuje:
-Kto má vtáka?
Všetci muži zdvihnú ruku.
– Nie,nie tak takto, kto videl vtáka?
Ženy zdvihnú ruky.
– Och Bože tak takto, kto videl môjho vtáka?
Všetci miništranti zdvihnú ruky.