TOPVTIP: Vojak sa pýta nadriadeného, ako to tam majú so ženami…


Príde vojak do cudzineckej légie v púšti. Jeho nadriadený ho tam prevádza a hovorí:
“Tu je jedáleň, tu jeme a tu je spoločenská miestnosť, sem sa chodíme pozerať na televíziu.”
Vojak sa pýta: “A ako je to tu so ženami, máte tu nejaké?” 

“No, ženy tú nie sú, ale na to tu máme ťavu v tej ohrade.”

“Fuj, to nikdy!”

A tak žije vojak v púšti, je tam mesiac, dva mesiace a už je poriadne nad*žaný a tak ide za veliteľom, či by mu nepožičal kľúč od ohrady s ťavou. Tak tam ide a za hodinu príde poriadne pokopaný a pohryzený a pýta sa veliteľa: 

“To mi povedzte, ako to s tou ťavou robíte?” 

“No sadneme na ňu a ideme za ženami do mesta.”