Krčmárovi sa nezdá, akým štýlom chlapík pije….(TOPVTIP)


Príde chlap do krčmy a hneď si objedná 4 poldeci.
Zoradí ich do dvoch radov po dva a tie zadné vypije.
O chvíľu príde ku krčmárovi a vypýta si dve poldeci,
postaví ich pred tie dve nevypité a tie zadné vypije.

Keď sa to opakuje tretíkrát, krčmárovi to už nedá
a pýta sa: „Chlape, prečo to robíte?”
Ten už podnapitý odpovedá: „Ale vieš čo, doktor
mi odporučil, aby som v prvom rade prestal piť.”