Pacientka sa sťažuje gynekológovi, že má s mužom problém… (TOP VTIP)


„Pán doktor,“ sťažuje sa pacientka gynekológovi, „medzi mnou a manželom stále dochádza ku krátkemu spojeniu.“
Lekár ženských zákutí ju starostlivo prehliadne a hovorí: „Milá pani, závada asi bude v zástrčke. Zásuvku máte v úplnom poriadku.“