MEGAVTIP: Desať podnapitých chlapov v bare sa háda, kto má väčší…


Pánska jazda, 10 podnapitých chlapov v bare sa začne dohadovať, kto má väčší orgán. Nemôžu sa dohodnúť, tak nakoniec jeden vyhlási, že bude spravodlivé, ak sa postavia ku stolu a každý ho vyloží na stôl. Tak už tam stojí 10 chlapov každý ho má na stole, keď sa zrazu otvoria dvere na bare a dnu vstúpia dvaja homose*uáli. Chvíľu pozerajú a potom jeden z nich povie:
– Aha Jožinko, švédske stoly.