Zlatá rybka splnila chlapovi želanie dosahovať orgazmus zarovno manželky…MEGAVTIP


Chlap chytil zlatú rybku. Tá mu sľúbila splnenie troch želaní, ak ju pustí.
Chlap ju pustil a želá si: „Chcem byť bohatý, chcem byť zdravý a chcem, aby som dosahoval orgazmus zároveň s manželkou.“
Zlatá rybka všetky želania splnila.
Po niekoľkých týždňoch príde chlap späť k rybníku, zavolá si zlatú rybku a hovorí: „Hej, s tým tretím prianím musíme niečo urobiť.“
Rybka sa čuduje: „Vari, ono to nefunguje?“
„Ale funguje, lenže predstáv si tú situáciu, koľkokrát sa stane, že sedím s chlapmi v krčme – a zrazu orgazmus!“