Žena začne vykrikovať na manžela, že pije kávu s cudzou ženou…(MEGAVTIP)


Manželka príde domov a tam v kuchyni pije kávu cudzia žena. Začne kričať na manžela. Muž jej hovorí: „Nekrič na mňa, tá pani prišla za tebou.“ Manželka odpovie: „Hej, ty neverník, za mnou? Veď ju vôbec nepoznám! Vymysli si niečo lepšie!“ Muž ju v pokoji hovorí: „Tak keď ju nepoznáš, ja vás teda zoznámim. Je to žena tvojho milenca.“