Žena sa odhalí za tisíc eur pred jej susedom…(MEGAVTIP)


Muž vchádzal do kúpeľne práve vo chvíli, keď sa jeho žena dosprchovala. V tom niekto zazvonil. Žena sa chytro zahalila do osušky a bežala otvoriť. Na prahu stál ich sused Peter. Keď ju uvidel,hovorí: „Dám ti tisíc eur, keď tú osušku rozmotáš.“

Žena chvíľku rozmýšľala, potom osušku rozvinula a stála pred ním nahá. Sused jej dal tisíc eur a odišiel. Žena sa znovu zamotala do osušky a vrátila sa do kúpeľne. „Kto to bol?“, Pýta sa manžel. „Sused Peter“, odpovedala jeho žena.
„A nechal mi tu tých tisíc eur, čo mi dlhuje?“ …