VTIP DŇA: Žiak odpovedá učiteľovi, kým chce raz byť…


Učiteľ sa pýta detí v triede: Čo chceš byť, až vyrastieš, Miško? – Chcem byť multimilionár, budem členom najdrahších klubov, budem mať najkrajšiu ženu, dám jej Ferrari, milión dolárov. 

Dám jej aj byt v Copacabane, sídlo v Paríži, Zlatú Visa kartu a milovať sa s ňou budem trikrát denne. Učiteľ bol šokovaný, ale napokon pokračuje v lekcii ďalej:  A ty Natalka? – Chcem byť Miškova žena…