MEGAVTIP: Traja podnikatelia idú na Slovensku opravovať plot…


Traja podnikatelia sa prihlásili na konkurz na opravu plota okolo Ministerstva financií SR:
Poliak vzal pásmo, zmeral dĺžku plotu, všetko si načrtol na papier, niečo popočítal a vraví:
,, Spravíme to za 12 000€, to je 6500 za materiál, 3000 pre robotníkov a 2500€ je marža firmy.“
Ukrajinec vzal palicu, niečo pomeral, niečo pokreslil, niečo popočítal a hovorí:

,,My to spravíme za 9000€, to je 5000€ materiál, 2000€ pre robotníkov a 2000€ je marža firmy.“
Slovák sa neobťažoval žiadnym meraním, nákresmi ani výpočtami, pristúpil k úradníkovi a pošepol mu:
,,My to urobíme za 75 000€.“
Ministerský úradník zalapal po dychu:
,,Ako ste prišli k takej vysokej sume?“
,,33 000€ tebe, 33 000€ mne a za 9000€ to objednáme tu u Ukrajinca!“