TOPVTIP: Traja muži musia v nebi zmazať všetky svoje hriechy…


Traja zosnulí sa poberajú do nebies. Aby zmazali všetky hriechy, ktoré spravili, musia vytrpieť zlo, čo napáchali pri remesle. Prvý bol obuvník, druhý bol krajčír a tretí cukrár. Vstúpil prvý. Bolo počuť krik. Keď vyšiel, tak sa ho tí dvaja pýtali, čo mu robili.
– Niečo strašné, priklincovali mi na nohy topánky.
Išiel druhý do vnútra. Bolo počuť veľký krik. Keď vyšiel, tak sa ho obuvník s cukrárom spýtali, čo mu robili.
– Niečo strašné, prišívali mi oblek na telo.

Cukrár povedal:
– Čo už mne len môžu urobiť, veď som bol len cukrárom.
Vošiel dnu. Bolo počuť strašný krik. Keď vyšiel, tak sa ho tí dvaja spýtali:
– Čo ti robili, keď si tak strašne vrieskal?
Cukrár na to:
– Ani sa nepýtajte. Šľahali mi vajcia.