MEGAVTIP: Študent si na skúškach pýta neustále inú otázku…–


Študent príde na skúšku, potiahne lístok s otázkou, prečíta, nahodí zhrozený výraz a pýta sa:
– Pán profesor, môžem si vytiahnuť inú otázku?
– No tak dobre – profesor mal očividne dobrú náladu.
Ale toto sa opakovalo niekoľkokrát, až nakoniec profesora prešla trpezlivosť a hovorí:

– Dajte index! A zapísal mu za tri.
Keď študent celý šťastný odišiel, asistent sa pýta:
– Prečo ste mu to dali? Veď nič nevedel.
– Niečo vedieť musel, keď tak usilovne hľadal!