TOP VTIP: Pán Novák príde k doktorovi, ktorý ho pozve na kávičku…


Príbehne pán Novák k doktorovi.
– Dobrý deň, pán doktor, ako sa dnes máme?
– Dobry deň, pán Novák, poďte ďalej na kávičku, porozprávame sa.

Po pol hodine rozhovoru.
– Tak ja pomaly pôjdem, pán doktor, dovidenia!
– A ozaj, ako sa darí vašej pani?
– Pre boha! Veď preto som prišiel, leží na zemi a dusí sa!