MEGAVTIP: Mníšky sa priznajú, že sa im už podarilo zhrešiť…-


Štyri mníšky umrú pri leteckom nešťastí a zrazu sa ocitnú pred nebeskou bránou. Zastaví ich svätý Peter a pýta sa:
– Mala niektorá z vás chlapa?
Prvá mníška sa začervená a prizná sa, že raz videla mužské prirodzenie. Svätý Peter mávne rukou a hovorí:
– Umy si oči vo svätenej vode a utekaj do neba.

Druhá sa prizná, že mužský úd držala v rukách. Svätý Peter ju teda pošle umyť si ruky vo svätenej vode a tiež ju pustí do neba.
V tom sa štvrá mníška začne drať pred tú tretiu a hovorí:
– Prosím vás, svätý Peter, mohla by som si v tej vode vykloktať ústa ešte skôr, ako si v nej sestra Anežka umyje zadok?