MEGAVTIP: Jožko hovorí učiteľke, kde sa vyrába elektrina…


Učiteľka sa pýta v škole žiakov, ako sa vyrába elektrina.
Jožko sa hlási:
“Prosím, elektrina sa vyrába v chlieve!”

“Ako si na to prišiel, Jožko?”
“No, keď minule vypli elektrinu, otecko kričal:
“Čo tam tie svine s tou elektrinou zase robia?!?”