VTIP DŇA: Vnučka celý čas netušila, že jej babka má farmu…


Babička sa na smrteľnej posteli prihovára vnučke:
„Pretože si moja najmilšia vnučka, chcem ti odkázať svoju farmu, stodolu, obrábacie stroje, stáda zvierat a 28 752 037 euro .“

Vnučka s úžasom pozerá na babku a hovorí jej: „Babička, ty si taká dobrá, to nie je možné, nevedela som, že máš farmu…. a kde je?“
A babička so svojím posledným výdychom zašepká vnučke do ucha: „Na Facebooku.“