VTIP DŇA: Vezmime sa teraz, bude to krásne…-


„A teraz sa, miláčik, vezmeme. Nebude to krásne? „
„Ach, áno!“
„Pre začiatok budeme bývať u tvojich rodičov, miláčik.“
„To asi nepôjde, zlatko.“
„Prečo nie, cukríček?“
„Pretože moji rodičia bývajú ešte u svojich rodičov.“