VTIP DŇA: Policajt chce ukázať manželke svoje nové hodiny…


Policajt sa ponáhľa domov a volá manželke, aby zatiahla rolety, vliezla do postele a skryla sa pod paplón. Žena to všetko celá natešená spraví a čaká na manžela. V tom sa vrhne pod paplón manžel a skríkne:
– Aha ako mi svietia nové hodinky!