VTIP DŇA: Muž odmietne preukázať cestovný lístok revízorovi….


Príde revízor do autobusu a pýta si od chlapíka lístok:
„Prosím vás, viete sa mi preukázať cestovným lístkom?“
-Nie, ukážte mi vy svoj!
„No ale ja som revízor, ja nepotrebujem lístok!“
-Noačo, ja som elektrikár a tiež musím platiť za elektriku!