VTIP DŇA: Muž by chcel pochovať psa na cintoríne pre ľudí…


Príde pán s mŕtvym psom v náručí za farárom a spýta sa ho či by mu ho nepochoval.
-“To predsa nejde, my robíme obrady iba pre ľudí.”
-“Ale pán farár, to bol môj najlepší priateľ, rodinný príslušník, nedalo by sa to nejako urobiť ?”

Farár hovorí :”Nie ale na druhom konci dediny, v tom statku žije taká sekta, tí Vám ho určite pochovajú”
Pán sa spýta :”A myslíte, že im bude stačiť 10.000 ?”
-“Ale prečo ste to nepovedal hneď, že psíček bol katolík ?”