VTIP DŇA: Lekár na prednáške si podal všetky ženy…


Zverolekár má prednášku na družstve a počas nej poslucháčom a poslucháčkam okrem iného povie, že býk je schopný mať počas dňa až 12 stykov s kravou. Vtom v prvom rade vyskočí žena a hovorí: „Prosím vás, mohli by ste to ešte raz, pomaly a zrozumiteľne zopakovať tamto pre toho pána v zadnom rade?“ Zverolekár to teda zopakuje, pán v zadnom rade sa postaví a pýta sa: „A pán zverolekár, ten býk má tých 12 stykov s jednou a tou istou kravou?“ Zverolekár: “No, samozrejme, že nie, vždy je to iná krava.“ Muž v zadnom rade: „No a nemohli by ste to teda ešte raz, pomaly a zrozumiteľne zopakovať pre tú pani v prvom rade?“