VTIP DŇA: Fero pomôže mame okopať záhradu, aj keď je v base…


Zavreli Fera do väzenia. Mama mu píše:
– Tak syn môj, ty si zatvorený, my s otcom sme starí, už nevládzeme. Ani len tú záhradu nemá kto porýľovať.
Fero jej odpisuje:
– Záhradu nerýľuj! Nič v nej nerob! Ani sa k nej nepribližuj! Lebo zavrú aj vás a mne pridajú!

Po týždni mama píše:
– Nechápem to syn môj. Prišli policajti, prekopali celú záhradu, nič nenašli a tak odišli.
Fero jej odpovedá:
– Ako som mohol, tak som pomohol!