MEGAVTIP: Ujo Fero sa nezdrží komentára na svadobnej hostine…


Svadobná hostina. Teta Mária hovorí dojatým hlasom:
Drahé deti, želám vám, aby na vás vždy svietilo slnko šťastia, tak ako svojho času svietilo na mňa a môjho muža!
Ujo Fero sa nezdrží komentára:
No, poviem vám len toľko, že úpal určite nedostanete!