TOPVTIP: Učiteľ dá na skúške študentovi trojku, aj keď nič nevedel…


Študent príde na skúšku, potiahne lístok s otázkou, prečíta, nahodí
zhrozený výraz a pýta sa:
– Pán profesor, môžem si vytiahnuť inú otázku?
– No tak dobre – profesor mal očividne dobrú náladu.

Ale toto sa opakovalo niekoľkokrát, až nakoniec profesora prešla
trpezlivosť a hovorí:
– Dajte index!
A zapísal mu za tri. Keď študent celý šťastný odišiel, asistent sa pýta:
– Prečo ste mu to dali? Veď nič nevedel.
– Niečo vedieť musel, keď tak usilovne hľadal!