TOPVTIP: Starý majster dohovára svojmu mladému učňovi….


Ide fekálne auto, teda hovnocuc, ktoré riadia starý skúsený hovnocucár. S ním ide mladý učeň. Dôjdu niekam k žumpe, hodí do nej hadicu, zapnú sanie a odčerpávajú.
Zrazu sa niečo zasekne a hovnocuc prestane sať. Starý skúsený hovnocucár neváha, vylezie hore na auto, otvorí poklop od nádrže, a ponorí sa medzi tie hovná. Za chvíľu sa vynorí a skríkne na učňa:
,,Kladivo!”
Učeň podá kľúč 17, majster sa znova potopí, zvnútra nejaké zvuky, za chvíľu sa opäť vynorí a vykríkne:

,,Kombinačky!”
Učeň podá kombinačky, majster sa ponorí. Za chvíľu vylezie, niečo zapne a sanie opäť funguje. Aj utrie si skúsený hovnocucár špinu z tváre, pozrie na mladíka a hovorí:
,,Vidíš mladý, musíš sa inak učiť, inak budeš celý život len podávať náradie.”