TOPVTIP: Riaditeľ poprosí mladého zamestnanca, aby mu pomohol…


Neskoro večer stojí riaditeľ bezradne pri skartovačke, keď tu ide okolo mladý dynamický zamestnanec. Riaditeľ hovorí: „Prosím vás, mám tu veľmi citlivý a dôležitý dokument a moja sekretárka už išla domov.

Môžete mi pomôcť s týmto prístrojom?“ „Samozrejme, pán riaditeľ!“ odpovie mladík, rýchlo zapne skartovačku, chytí papier a vsunie ho dovnútra… Bzzzzum! „Mockrát ďakujem, to viete, ja a technika… Tie kópie by som prosil tri…“