TOPVTIP: Móricko zaspieva učiteľke pesničku, ktorú nečakala…


Pani učiteľka v škole hovorí deťom: „Kto mi povie v pesničke najviac čísel, toľko dní nepôjde do školy.“ Prihlási sa Anička a spieva: „70 sukieň mala…“ Pani učiteľka povie: „Dobre, 70 dní nemusíš ísť do školy.“ 

Móricko sa začne baliť a pani učiteľka povie: „Móricko, prečo sa balíš? Veď tebe som nič nepovedala a ani si nám nič nezaspieval.“ Móricko sa postaví a povie: „Nečakaj ma už nikdy… „