TOPVTIP: Móricko vysvetľuje učiteľke, prečo je dobré piť pálené…


V škoľe na hodziňe biologii višvetľuje učiteľka nasledki alkoholu. Zobere chľistu, namoči ju do vodi a vicahňe nazad. Chľista žije. Namoči ju do paľenki, vicahňe a chľista zdechňe.

Pita še Moricka: – Moricku, jake ponaučeňe z toho vipľiva? – Ta, že ked ňechceme mac chľisti, ta pime paľenku.