TOPVTIP: Manželia prídu do manželskej poradne…


Manželom to už dlhšie neklape a tak zájdu do manželskej poradne. Manželsky poradca sa ich pýta:“ Tak na začiatok by bolo dobre zistiť čo mate ešte spoločné.
“Manžel sa zamysli a hovorí :“Hm, tak pre začiatok ani jeden z nás nefajčí …“