TOPVTIP: Lesník nájde v lese chlapíka, ktorý je zamotaný do špagátu….


Lesník kráča po lese a počíta škody, ktoré napáchala víchrica. Zrazu zbadá na strome chlapíka, ktorý je celý zamotaný do látky a špagátu. Lesník mu nadáva:
Vám asi poriadne šibalo na hlavu, keď ste skákali v takej víchrici s padákom, nie?!
No dovoľte! To je stan!