TOPVTIP: Knihovňa nechápe, ako muž mohol predať toľko biblií…


Predajňa kníh vo veľkom meste vypíše konkurz na podomových predajcov. Do konkurzu sa prihlási aj jeden koktavý. Povedia mu, že vzhľadom na jeho handicap nemajú oňho záujem. Presvedćí ich a na skúšku mu dajú predávať Biblie. Po dvoch dňoch sa vráti a zistia, že predal 30 Biblií.

Spýtajú sa ho ako je to možné, že predal za dva dni 30 Biblií, keď na predajni predajú mesačne maximálne dva kusy. On odpovedá:  „Veľmi jednoducho: zaklopal ssoomm nnna ddddvere a sppýýttal ssom ssa iiiich kukukupiiitttee bbibbbiliu aaaallebbo vvám jju pppreccííttaam?