TOPVTIP: Doktor prezradí mníške, že je tehotná…


Mníška prišla k lekárovi a sťažovala sa na neustále čkanie. Lekár ju dlho prehliadal a nakoniec hovorí:
– Sestra, no, myslím, že ste tehotná…
Na to mníška v hrôze utiekla z ordinácie.
Po čase lekárovi zatelefonovala matka predstavená:
– Pán doktor, dozvedela som sa, že ste povedali sestre Márii, že je
tehotná…

Lekár ju preruší a bráni sa:
– Chápte, toto bol jediný spôsob,ako som ju mohol zbaviť čkania. Viete na to je najlepšie zľaknutie.
Musíte vyvolať u postihnutého šok… Mám s tým dlhodobo dobré skúsenosti.
A čo, vari to nepomohlo?
– Veď áno, jej to pomohlo pán doktor, ale páter Jozef nám skočil z veže.