MEGAVTIP: Televízia príde za bačom, aby im ukázal ako cestovať časom…


Príde televízia Markíza za bačom a pýta sa ho:
„Dobrý deň bača, počuli sme, že viete cestovať časom, je to pravda?“
-Ano, je to pravda.
„A ako to prosím vás robíte?“

-No, keď mi dáte fľašu borovičky, poviem vám.
Dajú mu fľašu borovičky, vypije ju na jeden glg, postaví sa a padne na zem:
„Jaj, do p*či, zase ako včera!“