Študent neskutočne slovne zničí svojho profesora…(MEGAVTIP)


V školskej jedálni si prisadol študent k profesorovi a ten hovorí: – Prasa si nezaslúži, aby sedelo s labuťou. Študent se postavil s odpoveďou: – Tak ja letím. Čím samozrejme pána profesora naštval a ten sa rozhodol, že mu dá zabrať pri skúškach. Bohužiaľ pre neho, študent na všetko odpovedal bezchybne. Preto mu dal ešte jednu otázku: – Keby ste si mohli vybrať z dvoch vriec, v jednom by bolo zlato a v druhom rozum, ktoré by ste si vybrali?

Študent po chvíli hovorí, že by si zobral to so zlatom. Profesor víťazoslávne: – No vidíte, a ja by som si vybral to s tým rozumom. Študent neváha: – Veď áno, každý si vyberie to, čo mu chýba. Profesor už je tak vytočený, že na študentov index napíše DEBIL a pošle ho preč. Študent odchádza bez toho, aby sa pozrel na hodnotenie a za chvíľu sa vráti: – Pán profesor, vy ste sa mi tu síce podpísali, ale nenapísali ste mi žiadnu známku…