Slovák nechce Rusovi a Čechovi vyzradiť žiadne tajomstvo…(TOPVTIP)


Čech, Rus a Slovák sa dohadujú kto vie dlšie udržať tajomstvo.
Rus a Slovák mlátia Čecha a ten tajomstvo nakoniec vyzradí.
Potom Čech a Slovák zmlátia Rusa a ten tiež tajomstvo vyzradí.
Nakoniec Rus a Čech mlátia Slováka a ten nič.

Mlátia ho hodinu, dve, tri a Slovák stále nič.
Nechajú ho teda a sledujú čo bude robiť.
Naraz počujú ako si Slovák mláti hlavu o stenu a hovorí: Spomeň si, spomeň si..!