TOP VTIP: Skupina inžinierov cestuje s manažérmi…


Na dnešný deň pre vás máme vtip o tom ako inžinieri vybabrali s manažérmi ktorí si mysleli, že sú múdrejší no opak bol pravdou a inžinieri sa vynašli ako vždy.. 😀 Vtip nájdeš nižšie!

Cestuje skupina inžinierov so skupinou manažérov vo vlaku. Každý manažér ma svoj cestovný lístok, inžinieri majú spolu iba jeden. Zrazu jeden z inžinierov zvolá:
„Ide revízor!“ a všetci inžinieri sa natlačia do jedného WC. Sprievodca skontroluje lístky manažérov a vidí, že dvere na WC sú zamknuté. Zabúcha na dvere a zavolá:

„Cestovný lístok, prosím!“ Z WC sa pod dverami vysunie jeden lístok, sprievodca ho označí a spokojne odchádza.
Na spiatočnej ceste majú už aj manažéri iba jeden lístok, no inžinieri nemajú, čuduj sa svete, žiadny. Jeden z manažérov uvidí sprievodcu a zakričí: „Ide sprievodca!“ a všetci manageri sa natlačia do WC. Inžinieri pokojne odchádzajú na ďalšie WC.
Posledný z inžinierov, ešte než sa schová, zabúcha manažérom na dvere a zvolá: „Cestovný lístok, prosím!“