Sedliak a silák si idú zmerať sily… (TOP VTIP)


Stretne sa sedliak a silák. Chcú si zmerať sily, tak sa idú biť. Sedliak upadne do bezvedomia a o 2 hodiny sa zobudí a pýta sa:
– Čo to bolo?
– Aka fuka pravá ruka.
Sedliak si to chce zopakovať. Idú sa zasa biť. A zasa upadne do bezvedomia sedliak a o 2 hodiny sa zobudí a pýta sa:
– Čo to bolo?

– Aka fuka ľavá ruka.
Sedliak si to chce ešte raz zopakovať. Idú sa biť. Silák upadne do bezvedomia a o 2 dni sa zobudí a pýta sa:
– Čo to bolo?
– Aka fuka traktorova kľuka.