Profesor si neustále vtipmi doberá svoje študentky…(TOPVTIP)


Jeden starší profesor začínal svoju každú prednášku sprostým vtipom. Po jednom obzvlášť nechutnom sa dievčatá dohodli, že opustia sálu, ak sa to ešte raz stane. K profesorovi sa to donieslo a budúcu prednášku teda začal: “Dobrý deň, študenti.

A či už ste počuli, že v Indii majú nedostatok ľahkých žien? ” Po týchto slovách sa všetky dievčatá pohoršene zdvihli a mierili k dverám. “Kam ten zhon, dámy,” zavolal za nimi profesor. “Loď odchádza až zajtra.