VTIP DŇA: Príde učiteľka do školy a hovorí deťom hádanku…


Príde učiteľka do školy a hovorí deťom.:
– Kto uhádne moju hádanku dostane jednotku. Je to biele a lieta to na nebi?
Prihlási sa Jožko a vraví:
– Hus.
– Môže byť, ale je to labuť!
Opäť hovorí učiteľka hádanku:
– Je to chlpaté a behá to po dvore.

V tom sa opäť prihlási Jožko a vraví:
– Mačka.
– Môže byť, ale je to pes!
Jožko sa naštve a vraví učiteľke:
– Teraz dám hádanku ja vám! Keď to dávate do úst je to tvrdé a suché, a keď to vyberáte je to mäkké a vlhké! Čo je to?
Učiteľka rozmýšľa a po krátkej úvahe príde k Jožkovi a dá mu facku.
A Jožko vraví:
– Môže byť, ale je to žuvačka!