TOP VTIP: Prečo si s ním chlapi zatrasú keď sa vycikajú…


Manželka sa raz tak večer nečakane pýta muža:
– Počuj, prezraď, prečo chlapi, keď sa vycikajú, vždy si s ním zatrasú?
– Aby ho mali dlhší… – uťahuje si z nej muž.

Ráno sa manžel prebudí a ide na záchod. Keď sa vycikal, jemne otriasol a už-už sa chystal ho schovať do trenírok, no v tom sa ozvala manželka:
– No, no! Keby si s ním potriasol trocha dlhšie, ruky by ti neodpadli!