TOPVTIP: Pekár sa žaloval, že gazda klame na gramáži…


Miestny pekár kupoval od gazdu 500 g masla.  Po čase pekár zistil, že maslo nemá pol kila, ale len 450 g.
Preto gazdu žaloval richtárovi.

Na sude gazda richtárovi povedal:
,,Pán richtár, ja som nevzdelaný, chudobný gazda – nemám ani peniaze na váhu. Polkilové maslo vážim tak, že ho porovnávam s polkilovým chlebom, ktorý kupujem od pekára.”