VTIP DŇA: Otec vlepí facku synovi, pretože to robil za garážou…


Jano fajčí cigaretu schovaný za garážou. Zrazu vidí prichádzať otca, tak ju rýchlo odhodí do trávy.
Otec podíde k nemu, vlepí mu takú facku, že stena garáže mu dá druhú a zahundre:
– Tá dnešná mládež si nič neváži!
Také veľké vajgle sa ani za socíku neodhadzovali…