Na spovedi príde chlap rozprávať svoje hriechy…(MEGAVTIP)


Na spovedi:
– Otče, poznám jedno pekné dievča a neustále myslím len na To.
– To je hriech, synu. Pomodli sa 10 otčenášov a bude ti odpustené.
– Raz som prišiel k nej domov, ale nebol tam nikto okrem jej sestry, tak som sa s ňou pomiloval.
– To je veľký hriech, synu. Pomodli sa 20 otčenášov a bude ti odpustené.
– Raz som bol za ňou v práci a nebol tam nikto okrem jej šéfovej, tak som sa s ňou tiež pomiloval.
– To je veľký hriech, synu. Pomodli sa 30 otčenášov a bude ti odpustené.
– Potom som zase išiel k nej domov a nebol tam nikto okrem jej otca. Tak som sa s ním pomiloval.
– To je veľký hriech, synu. Pomodli sa 40 otčenášov a bude ti odpustené.
– A potom som zase išiel k nej domov a nebol tam nikto okrem… Otče! Prečo sa utekáte schovať za oltár?
– Uvedomil som si, synu, že keď si sa prišiel spovedať, nebol v celom kostole nikto okrem mňa.