TOP VTIP: Múdry Jožko v Amerike…


Prvý deň v americkej škole predstavuje učiteľka v triede nového žiaka, Jožka Slováka zo Slovenska. Hodina začala a učiteľka sa prihovára žiakom:
– Uvidíme kto ovláda históriu našej Ameriky. Tak kto to povedal „Dajte mi slobodu alebo ma zabite.“
Nastalo hrobové ticho, ale po chvíľke zdvihol ruku Jožko:
– To povedal Patrick Henry roku 1775 vo Philadelphii!
– Výborne Jožko. A kto povedal „Štát je národ a národ nesmie zahynúť?“
Jožko sa postavil:
– To prosím povedal Abrahám Lincoln roku 1863 vo Washingtone.
Učiteľka sa rozčúlila:
– Hanbím sa za vás americké deti! Jožko je Slovák a pozná americkú históriu lepšie ako vy.
Z jednej lavice sa ozvalo:
– Choď do riti zasraný Slovák!
– Kto to povedal?! zajačala učiteľka.

Zas zostalo ticho a Jožko sa postavil.
– To povedal Henry Ford roku 1940 slovenskému prezidentovi Tisovi, keď v Nemecku bola dojednávaná dodávka áut pre Slovenský štát.
Žiaci zmeraveli, ale v poslednej lavici niekto zahundral:
– Je mi z toho na vracanie!
A Jožko okamžite povedal:
– To bol George Bush, keď v roku 1990 obedoval v Prahe s Václavom Havlom.
Jeden študent to už nevydržal, postavil sa, urobil prstom známe gesto a zasyčal:
– Vyfajči mi vtáka!
– Tak to prosím povedal Bill Clinton, Monike Lewinskej roku 1997 v oválnej pracovni Bieleho domu vo Washingtone, – podal vysvetlenie Jožko Slovák.
Všetci v triede prepadli hystérii a začali robiť strašný hurhaj, učiteľka padla do bezvedomia a v tom sa rozleteli dvere, vbehol riaditeľ školy a zreval:
– Taký bordel som ešte nevidel!
Trieda naraz stíchla a Jožko vysvetľoval:
– Prosím pán riaditeľ, to povedal Róbert Fico na Slovensku v roku 2006, keď si preštudoval návrh štátneho rozpočtu.