Móricko doma vysvetluje, prečo dostal zlú známku… (MEGAVTIP)


Móricko príde domov zo školy. Mamička sa ho pýta:
„Ako Móricko, čo bolo dnes v škole?“
„Dve jednotky a päťka.“
„A z čoho?“
„Jednotka zo slovenčiny, jednotka z matematiky a päťka z náboženstva. Učiteľka slovenčiny sa ma pýtala, kto napísal Červené víno a ja som odpovedal, že František Hečko a dala mi jednotku.

Učiteľka matematiky sa ma pýtala, koľko je 2 + 2, ja som povedal, že 4 a dala mi jednotku. No a potom bolo náboženstvo. Učiteľka náboženstva nám povedala, že Pán Boh je všade. Ja som sa jej spýtal, či aj u nás v pivnici. Ona odpovedala, že áno. A tak som jej povedal, že riadne oje.ávate, lebo my pivnicu nemáme.“