MEGAVTIP: Pár farár odpustite mi, zhrešil som…


Príde muž na spoveď a hovorí. – Pán farár, zhrešil som. Viete, bol som na služobnej ceste. Boli sme ubytovaní v hoteli a kedže nebola voľná samostatná izba, dali ma do izby s nádhernou ženou. Krv a mlieko. Spali sme na manželských posteliach a …

– Tak sa to stalo, synku, bol si s inou ženou. – Nie, otče, nič sa nestalo, ale myšlienkami som zhrešil. – Dobre, tak za pokutu sa pomodli päť krát otčenáš a päť krát zdravas. A vypiješ vedro vody. – Ale prečo mám vypiť vedro vody? – Pretože taký vôl, ako ty, si nič iné nezaslúži.