MEGAVTIP: Ozbrojený lupič povie pokladníčke, aby ho fajčila…


Do banky vbehne ozbrojený lupič v maske a zakričí: „Všetci na zem! A pokladnička ku mne!“
Vystrašená pokladnička príde, lupič si rozopne zips, vytiahne vtáka a povie: „Fajči!“
Pokladničné usilovne a dobre fajčí … v tom si lupič strhne masku a hovorí: „Aha! Tak predsa to ide! Ale doma nemôžeme! Doma nám je to protivné! „