MEGAVTIP: Bačovi oblíže pomocník prsty, aby zistil, čo na nich má…


Bača si čistí nechty a príde jeho pomocník a pýta sa:
„Čo robíš, bača?“
-Nechty si čistím, len neviem, či je to bahno alebo h*vno.
„Počkaj, ukáž oblížem…to je h*vno!“
-Však aj ja som sa čudoval čo by mi bahno v r*ti robilo!