Matovič sa na diaľnici ponáhla, aby stihol poradu… (MEGAVTIP)


Igor Matovič ide z Bratislavy do Popradu po diaľnici.
Jeho vodič má nastavený tempomat na 130 za hodinu.
“Rýchlejšie!” hovorí Matovič, “musím byť za chvíľku v Poprade!”
“Pán Matovič to nemôžem, mohol by som prísť o papiere.”

“Prosím ťa, sadni si dozadu a pusť mňa za volant,” hovorí Matovič.
A uháňa dvestovkou na Poprad . Zastaví ho policajt, pozrie sa do okienka a odmáva:
“Môžete ísť.”
Veliteľ sa ho pýta:
“Prečo si ho nezkontroloval?!”
“Vieš kto to bol ty kokso – to musí byť nejaké veľké zviera! Sedí si tam, fajčí Marlborky, číta noviny a Matovič mu robí šoféra!”